iPhone 7 phát ra quá nhiều phóng xạ gây nguy hại sức khỏe

Tháng 8 vừa qua theo một báo cáo của Chicago Tribune thông báo rằng điện thoại iPhone 7 đang hoạt động ở mức phóng xạ vượt quá ngưỡng cho phép khi nó được thử nghiệm cùng với các mẫu điện thoại khác như iPhone 8 và các dòng Android khác.

Dường như FFC (Federal Communications Commission) thường xuyên chạy các thử nghiệm và kiểm tra nhiều hơn với các dòng điện thoại nổi tiếng như iPhone và Samsung nhắm đảm bảo chỉ số phơi nhiễm phóng xạ RF không vượt quá cao.

Qua các cuộc thử nghiệm cho thấy chỉ số phơi nhiễm phóng xạ thì Chicago Tribune đã báo cáo kết quả cho liên bang FFC tại một phòng thí nghiệm được chứng nhận để kiểm tra 3 dòng điện thoại mới hoàn ổn định và an toàn và không có sản phẩm đơn lẽ.

Qua kết quả báo cáo bất ngờ thay mẫu điện thoại iPhone 7 siêu phẩm 1 thời đã vượt quá xa giới hạn an toàn về bức xạ RF , đồng thời nó còn gấp vượt gấp đôi so với những chỉ số mà Apple đã trình với cơ quan quản lý liên bang từ thử nghiệm nội bộ của họ.

Ngay lập tức Apple đã đưa ra tuyên bố phản bác lại bản báo cáo này và cho rằng kết quả trên hoàn toàn không chính xác. Và các thiết lập cũng như khu thử nghiệm không đạt đầy đủ tiêu chuẩn, cùng quy trình để đánh giá chính xác các mẫu điện thoại iPhone của hãng.

Và ngay sau kháng cáo của Appe thì FFC cũng cho biết chính họ sẽ thức tái thực hiện lại các thực hiện lại bài kiểm tra. Sau 4 tháng thì kết quả báo cáo mới nhất cho biết không có bất kỳ thiết bị nào của Apple và Samsung vi phạm quy tắc về độ an toàn của mức độ phơi nhiễm phóng xạ tối đa.