Không vòng vo, 24hStore đi thẳng vào vấn đề chính, làm sao để jailbreak thành công? Các bạn hãy xem và làm theo từng bước Hướng dẫn Jailbreak cho iPhone (iOS 8.1.3-8.3 ):   Bước 1: Vào trang http://taig.com/en/ để tải tool TaiG bản mới nhất và giải nén ra ngoài Desktop. Click vào Download