Bên cạnh iPhone chính hãng, iPhone cũ, “dân tình” hiện nay cũng đang xôn xao về “vật thể lạ” mang tên iPhone CPO. Tuy nhiều người nghe iPhone CPO có vẻ lạ nhưng thật ra nó đã xuất hiện trên thị trường từ lâu. iPhone CPO nói chung hay Iphone 6 plus CPO nói riêng