Sử dụng iPhone bạn đã từng nghe đến 7 tính năng thú vị như giải phóng RAM trực tiếp giống Android chưa? Để bạn có thể hiểu hơn về chiếc iPhone mà bạn đang sử dụng bài viết dưới sẽ tiết lộ thêm 7 tính năng cực hay ho mà Apple đã giấu nhẹm bạn